SpotOn Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitszorg en borging is meer dan het hebben van bijvoorbeeld een ISO 9001 certificaat of het vaststellen van kritische prestatie-indicatoren (KPI’s). Kwaliteitsmanagement helpt uw organisatie vooruit. Ik ga daar doelgericht mee aan de slag en zoek de verbindingen tussen mensen en afdelingen. Door dit inzicht kunnen we uw bedrijfsprocessen verbeteren en daarmee de klanttevredenheid cq continuïteit bewaken.

SpotOnadvies helpt u een stap dichter bij de top.

Dit doe ik o.a. door het toepassen van de formule E= f (K*A*M) of wel Effectiviteit = Kwaliteit * Acceptatie * Management.

De formule geeft de basis aan wat voor een goed advies nodig is. Als het advies aan al deze punten voldoet zal het effect optimaal zijn tov het gegeven advies.

De drie elementen staan voor:

(K)waliteit;  is de inhoud van het advies van voldoende kwaliteit en dekt het alle situaties en problemen.

(A)cceptatie; heeft het gegeven advies draagvlak, is het logisch en uitvoerbaar.

(M)anagement; is het gegeven advies te organiseren en uitvoerbaar binnen de organisatiestructuur en organisatiecultuur.

Tezamen zorgt dit voor de basis van het succes en het effect (E) van het gegeven advies.

Privacy verklaring
Copyright © 2024 SpotOn advies
Webdesign: SiteDesign4You.nl